エントリー

Giới thiệu các chương trình của Hiệp hội

Chương trình xây dựng địa phương mang tính quốc tế hấp dẫn trở thành nơi chung sống của mọi người trên thế giới

Chương trình liên quan đến thúc đẩy quốc tế hóa
  1. Khóa học tìm hiểu quốc tế
     (1) Khóa học tìm hiểu quốc tế cho thanh thiếu niên
     (2) Khóa học tìm hiểu quốc tế cho cư dân địa phương
  2. Khóa học ngôn ngữ
  3. Chương trình giao lưu quốc tế
  4. Phát hành tạp chí thông tin bằng tiếng Nhật Bản và tiếng nước ngoài

Chương trình thu thập và cung cấp thông tin
  5. Cung cấp thông tin trên trang Web v.v…
  6. Đưa vào hoạt động sàn giao lưu và nghiệp vụ tư vấn
  7. Phát hành danh bạ

Chương trình hợp tác và hỗ trợ các hoạt động
  8. Chương trình đăng ký, đào tạo tình nguyện viên
     (1) Chương trình tiếp nhận, giao lưu Homestay và Home visit
     (2) Chương trình đăng ký, phái cử đào tạo tình nguyện viên phiên dịch và biên dịch
     (3) Đăng ký tình nguyện viên hỗ trợ nghiệp vụ
  9. Lễ hội giao lưu hợp tác quốc tế
  10. Chương trình hỗ trợ giao lưu quốc tế cấp cơ sở
  11. Chương trình liên quan đến di cư nước ngoài

Chương trình hỗ trợ người nước ngoài cư trú tại địa phương
  12. Chương trình hỗ trợ người nước ngoài
     (1) Cấp học bổng cho du học sinh tư phí
     (2) Hỗ trợ phí bảo hiểm sức khỏe quốc dân cho du học sinh tư phí
     (3) Phát hành và phát miễn phí sổ tay hướng dẫn bệnh viện và hướng dẫn đời sống
  13. Phòng học trải nghiệm văn hóa Nhật Bản
  14. Uỷ viên tổ chức thi hùng biện tiếng Nhật cho người nước ngoài
  15. Quầy tư vấn người nước ngoài tỉnh Nagasaki

ページ移動

  • Trang trước
  • Trang sau
  • ページ
  • 1
相談窓口TOP

Search

エントリー検索フォーム
Keyword